زنگ سپید

طرح اشتراک زنگ سپید

با خرید این اشتراک می توانید به مدت یک سال از تمامی امکانات و محتواهای وب سایت استفاده نمایید.همچنین این اشتراک امکان دسترسی به مطالب اشتراک های دیگر را نیز می دهد. یکی از مهمترین ویژگی های این نوع عضویت امکان مشاوره آنلاین در زمینه بورس داخل و خارج کشور می باشد

قیمت: 5000000.00 ریال