زنگ طلایی

طرح اشتراک زنگ طلایی

با خرید این اشتراک می توانید به مدت یک سال از تمامی امکانات و محتواهای وب سایت استفاده نمایید.همچنین این اشتراک امکان دسترسی به مطالب اشتراک های دیگر را نیز می دهد. مهمترین ویژگی های زنگ طلایی امکان مشاوره آنلاین در زمینه بورس داخل ایران و مشاوره های مالی می باشد

قیمت: 3500000.00 ریال