زنگ بورس یک مجله اینترنتی در «حوزه آموزش و یادگیری بورس» است. این پروژه در سال 1398 با سرپرستی «محمد باقر نخجوانی» راه اندازی شد و با همکاری تیم های تخصصی تولید محتوا، کارشناسان مالی و کارشناسان آموزش دیجیتال شروع به فعالیت کرده است.

زنگ بورس به دنبال این است که محتواهای کاربردی در زمینه یادگیری مسائل بورس را با بیانی جذاب ارائه دهد و با تهیه منابع دسته اول، به کاربران خود انگیزه یادگیری بیشتری بدهد تا بتوانند درک بهتری از بورس داشته باشند.

با توجه به اینکه یادگیری بورس یکی از پیچیده ترین کارها محسوب می شود، زنگ بورس درصدد است تا آن را با بیانی متفاوت ارائه دهد. در فضایی به دور از فرمول ها و تکنیک های پیچیده مالی.